Zawsze po Twojej stronie.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Kancelaria

Zapewniam kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, konsumentów, jak i jednostek sektora finansów publicznych. Doradzam klientom w ich codziennych problemach analizując zawierane umowy, wskazując zyski i ryzyka związane z podejmowanymi działaniami, czy też reprezentując ich w sporach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą, czy urzędami publicznymi. Skupiam się na zrozumieniu potrzeb klienta i pomagam mu realizować jego cele.

 

02

Specjalizacje

 

 

 

Obsługa prawna przedsiębiorców

 

 • stała obsługa prawna,
 • windykacja należności,
 • tworzenie i analiza umów,
 • reprezentacja przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą,
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek,
 • zastrzeganie znaków towarowych,
 • tworzenie zgodnej z przepisami dokumentacji (RODO, ochrona konsumenta, AML itp.).

 

Obsługa prawna konsumentów

 • reprezentacja w sporach z bankami (tzw. sprawy frankowe),
 • reprezentacja w sporach z przedsiębiorcami,
 • odwołania od decyzji organów państwowych (ZUS, KRUS),
 • reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami.

 

Obsługa prawna podmiotów publicznych

 • stała obsługa prawna,
 • doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • reprezentacja przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą,
 • przygotowanie projektów uchwał i decyzji.

 

Obsługa prawna gospodarstw rolnych

 • windykacja należności,
 • odwołania od decyzji ARiMR, KOWR,
 • reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami,
 • doradztwo przy ubieganiu się o dofinansowanie,
 • reprezentacja w sporach z organami państwa,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

 

03

O mnie

 

Jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom w osiąganiu ich celów, doradzając zarówno w zakresie sporów sądowych jak i codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej, chociażby poprzez pomoc w redagowaniu umów, prowadzeniu sporów, windykacji należności, sporów przed KIO, czy wdrażaniu norm RODO.

Służę także pomocą konsumentom w sporach z przedsiębiorcami, w szczególności w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych oraz rolnikom m.in. w ich sporach z organami państwa, w tym w postępowaniach przeciwko ARiMR i ubezpieczycielami.

Pomagam również jednostkom samorządu terytorialnego w formułowaniu decyzji i uchwał, czy też w tworzeniu zapisów SWZ, projektów umów czy prowadzeniu sporów przed KIO.


 

04

Kontakt

 

 

Telefon

782 424 803

E-mail

p.wojtylak@kancelariawojtylak.pl

Adres

Teofila Mateckiego 24/67
60-689 Poznań

NIP
667-173-54-30