Producenci rolni

Producenci rolni

Liczy się zaufanie

Obsługa prawna

Jedną ze specjalizacji kancelarii jest obsługa producentów rolnych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, może w sposób kompleksowy świadczyć rolnikom usługi prawne takie jak:

  • dochodzenie należności od nierzetelnych dłużników,
  • dochodzenie wypłaty odszkodowań od firm ubezpieczeniowych,
  • odwołania od niekorzystnych decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • kompleksowa reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi,
  • dochodzenie wypłat odszkodowań z tytułu tzw. szkód łowieckich,
  • doradztwo przy zawieraniu umów,
  • doradztwo przy zakupie nieruchomości.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie kancelarii uzależnione jest od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. Stawka wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana z klientem tak, aby wiedział on z góry od kiedy i za jakie czynności płaci.

Rodzaje wynagrodzeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe– jest to wynagrodzenie z góry ustalane za całość usługi. 
  • wynagrodzenie mieszane– wynagrodzenie w której część stanowi opłata wstępna za podejmowane czynności oraz wynagrodzenie dodatkowe w przypadku w którym sprawa zakończy się sukcesem (tzw. succes fee).

 

Forma zastosowanego wynagrodzenia jest uzależniona od rodzaju sprawy oraz preferencji klienta.

 

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany obsługą prawną zapraszam do kontaktu  za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@kancelariawojtylak.pl, lub telefonicznie: 782424803.

Możesz się także skontaktować za pomocą poniższego formularza