Kredyty frankowe

Kolejna wygrana kancelarii w sprawie kredytu frankowego!

 
Kolejny bank na liście zwycięstw klientów kancelarii!

Tym razem na kwotę ponad 340 000 zł!

Po serii zwycięstw przeciwko PKO BP, a następnie wygranej z mBank, tym
razem informujemy o uzyskanym wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu
unieważniającym umowę kredytu frankowego zawartą z bank BPH
!

W dniu 22 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XVIII C 245/21 wydał wyrok na mocy którego:
a) umowa kredytu frankowego jest nieważna,
b) bank jest zobowiązany do zwrotu Klientom kancelarii dotychczas wpłacone przez nich kwoty w wysokości ponad 340 000 zł,
c) oprócz zasądzonej kwoty, bank będzie musiał zwrócić odsetki oraz koszty procesu.
 
Gratulujemy naszym klientom wygranej!

 

Masz kredyt frankowy?

Po stronie konsumenta

Jedną ze specjalizacji kancelarii jest reprezentacja konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, w szczególności w zakresie reprezentacji kredytobiorców w sporach dotyczących kredytów frankowych (a także zawieranych w innych walutach obcych).

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów frankowych z czołowymi polskimi bankami.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dokonaniem bezpłatnej analizy zasadności wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankowi, mogą to Państwo zrobić poprzez przesłanie na adres e-mail kancelarii: biuro@kancelariawojtylak.pl następujących dokumentów:

  • skanu zawartej umowy kredytowej wraz z wszystkimi załącznikami oraz ewentualnie zawartymi aneksami,
  •  skanu zaświadczeń i zestawień finansowych z banku (w przypadku posiadania takowych).

Analiza umowy

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu dokumentacji kancelaria skontaktuje się z Państwem w celu wskazania zasadności wysuwania roszczeń wobec banku oraz wskaże jakie potencjalne korzyści i ryzyka będą związane z wystąpieniem z roszczeniem do sądu.

Jeżeli wskutek analizy będą Państwo zainteresowani usługami kancelarii, przedstawię Państwu warunki współpracy wraz z projektem umowy świadczenia usług prawnych na Państwa rzecz.

Po zaakceptowaniu warunków współpracy, kancelaria przystąpi do działań mających na celu wszczęcie sporu sądowego z bankiem.

Oczywiście w razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam także do:

kontaktu telefonicznego: 782 424 803

kontaktu e-mailowego: biuro@kancelariawojtylak.pl

lub za pomocą zamieszczonego poniżej formularza kontaktowego.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie kancelarii uzależnione jest od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. Stawka wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana z klientem tak, aby wiedział on z góry od kiedy i za jakie czynności płaci.

Rodzaje wynagrodzeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe– jest to wynagrodzenie z góry ustalane za całość usługi. 
  • wynagrodzenie mieszane– wynagrodzenie w której część stanowi opłata wstępna za podejmowane czynności oraz wynagrodzenie dodatkowe w przypadku w którym sprawa zakończy się sukcesem (tzw. succes fee).

 

Forma zastosowanego wynagrodzenia jest uzależniona od rodzaju sprawy oraz preferencji klienta.

Formularz kontaktowy

“Spory frankowe w pigułce”

Co jest podstawą roszczeń frankowiczów?

Obecnie zdecydowana większość roszczeń opiera się na stwierdzeniu, iż banki stosowały w swoich umowach tzw. klauzule niedozwolone. Takie postanowienia umowne nie wiążą konsumenta i ta okoliczność jest podstawą roszczeń.

Jaki może być skutek wygranej z bankiem?

Po słynnym wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubaków, sądy uznając rację kredytobiorcy, dokonują w zdecydowanej części unieważnienia całej umowy. Oznacza to, że uznaje się, że strony nigdy nie zawarły umowy i są zobowiązane do zwrotu świadczonych sobie kwot! Jest to niejednokrotnie bardzo korzystne dla kredytobiorcy rozwiązanie. Unieważnienie umowy przez sąd może być także podstawą do wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości!

Ile kosztuje wniesienie powództwa przeciwko bankowi?

Opłata sądowa uzależniona jest od rodzaju powództwa i wysokości dochodzonej kwoty. Nie może jednakże co do zasady przekroczyć kwoty 1.000 zł.

Czy po unieważnieniu umowy kredytu bank może mieć wobec mnie roszczenia z tytułu korzystania przeze mnie z należącego do niego kapitału?

Zgodnie z wyrokiem TSUE (C-520/21) z dnia 15 czerwca 2023 r. Bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez frankowicza z kapitału.