Polityka prywatności

Polityka prywatności kancelariawojtylak.pl:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych na stronie kancelariawojtylak.pl
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi jednocześnie realizację obowiązków Administratora określonych w art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia.
 3. Właścicielem kancelariawojtylak.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Przemysław Wojtylak prowadzący działalność gospodarczą pod firma Kancelaria Radcy Prawnego Pzremysła Wojtylak, ul. Teofila Mateckiego 24/67, 60-689 Poznań, NIP: 6671735430

 

§ 1 Sposób zbierania danych osobowych

 1.        Dane osobowe mogą być także zbierane za pomocą plików cookies (o których mowa w dalszej części polityki) zawierających numery IP.
 2.        Podczas korzystania ze stron kancelariawojtylak.pl pobierane są, za pomocą plików cookies, automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego), które mogą być w określonych okolicznościach danymi osobowymi. Mogą mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na kancelariawojtylak.pl

§ 2 Jak i w jakim celu wykorzystujemy zebrane dane?

 1.       Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania kancelariawojtylak.pl do preferencji Użytkowników.
 2.          Zgromadzone dane osobowe wykorzystujemy w następujący sposób:
 •         podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub zmiany umowy, lub podjęcia nowego zlecenia, takich jak: złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 •         realizacji umów zawieranych z Administratorem przez Klienta, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny, listowny
  i za pośrednictwem e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 •          wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, co stanowi uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 •          wewnętrznych celów Administratora takich jak, np. praca nad ulepszaniem obsługi klienta, czy analiza finansowa stanowiąca realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 •          w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 •            w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych prowadzonych na wypadek, wskazanej przepisami prawa, potrzeby wykazania określonych okoliczności, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 •          analizy precefencji użytkowników i analizy danych statystycznych za pomocą plików cookies co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

1.                  kancelariawojtylak.pl używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one na komputerze osoby odwiedzającej kancelariawojtylak.pl oczywiście jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik

2.                  Wykorzystując pliki cookies możemy w ograniczonym zakresie przetwarzać dane osobowe w celu personalizacji strony internetowej oraz jej optymalizacji, tworzenia statystyk odwiedzin strony oraz zapamiętywania danych i wyborów użytkownika co stanowi uzasadniony interes Administratora(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ciasteczek, lub usunięcia ich prze Pana/Panią.

3.                  Wchodząc pierwszy raz na stronę kancelariawojtylak, na dole strony pojawi się komunikat dotyczący korzystania z plików cookies, gdzie masz możliwość odrzucenia korzystania przez z ww. plików. Akceptując pliki cookies, akceptujesz wszystkie pliki cookies.

4.                  Poniżej znajdują się odesłania do instrukcji określania dostępu plików cookies (w tym wyłączenia w całości) w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:a.  Firefox (zobacz ustawienia przeglądarki),

Chrome,

EDGE,

Opera,

Safari,

Firefox

5.                  kancelariawojtylak.pl może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Ciebie, by po przejściu za pośrednictwem kancelariawojtylak.pl na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

6.                  Ze względu na interes własny, a dokładniej ze względu na interes w jak najlepszym dostosowaniu kancelariawojtylak.pl do potrzeb Klientów, maksymalizacji efektywności obsługi, budowania wiedzy o Klientach i ich potrzebach w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku odwiedzania stron internetowych Administratora, korzystamy z plików cookies, które przez swoje działanie może być uznane za zautomatyzowane działanie, w tym profilowanie. Jeżeli chcesz zablokować możliwość korzystania ze swoich danych w formie ciasteczek, w każdej chwili możesz uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie.

7.                  Kancelariawojtylak.pl nie planuje przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

§ 4 Dostęp do danych i okres ich przechowywania

1.       Do danych osobowych zbieranych przez kancelariawojtylak.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Kancelarii Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak. Ponadto zebrane dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.  biuro rachunkowe, firmy spedycyjne, firmy kurierskie, lub dostawców naszych usług jak np. firma hostingowa, gdzie Twoje dane są przechowywane.

2.       Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3.       Przetwarzane przez nas dane osobowe będziemy przechowywać przez następujący okres:     

a)      w zakresie zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (okres przedawnienia),

b)      w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. dokumentacja podatkowa musi być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat lub w niektórych przypadkach przez dłuższy okres czasu,

c)       w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych oraz do celów archiwalnych dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych,

d)      w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, ustalenia przez Administratora, że dane osobowe się zdezaktualizowały lub ustał cel ich przetwarzania.

 

§ 5 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

1.       Osobom których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

a)            prawo dostępu do danych osobowych,

b)            prawo żądania sprostowania danych osobowych,

c)            prawo żądania usunięcia danych osobowych o ile przepisy szczególne oraz obowiązki wynikające ze złożenia oferty i udziału w postępowaniach, nie wykluczają takiej możliwości,    ,

d)            prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)            prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby której dane są przetwarzane,

f)             prawo do przenoszenia danych osobowych,

g)               prawo do wycofania, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

h)            prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 

2.       Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak nie przetwarza danych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany    .

3.       W celu skorzystania z powyższych praw lub uzyskania na ich temat szczegółowych informacji należy skontaktować się z nami, najlepiej na nasz adres e-mail: biuro@kancelariawojtylak.pl

4.       Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.       Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi i brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację usługi, za wyjątkiem danych osobowych udzielonych w ramach zgody (np. na korzystanie z plików cookies lub na wysyłkę biuletynu informacyjnego) – podanie tych danych nie jest niezbędne dla zawarcia i realizacji usługi. Jednakże w przypadku plików cookies o charakterze systemowym dla kancelariawojtylak.pl ich podanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1.       Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

2.       Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@kancelariawojtylak.pl

Informacja o odpowiedzialności:
Wszelkie materiały na www.kancelariawojtylak.pl zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna czy opinia prawna w żadnej konkretnej sprawie. Administrator nie odpowiada za treści zawarte na www.kancelariawojtylak.pl w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem materiałów umieszczonych na www.kancelariawojtylak.pl ponosi osoba z nich korzystająca. Pamiętaj, że w celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej możesz bezpośrednio skontaktować się z Administratorem.